De draadloze digitale snelweg
voor Beetsterzwaag
en omgeving


mail:                 Info@beetsterzwaag.org
Service lijn:    (0512) 38 5598

 


+----------------+

+----------------+
BbIB Home
Omhoog
Weersinvloed
De modem lampjes
Wireless thuis

Heeft het weer invloed op het netwerk?

Niet noemenswaardig. De gebruikte frekwentieband heeft erg weinig last van vochtigheid, vaak de grootste boosdoener. De verbindingen die worden aangegeld zijn in princiepe "zichtverbindingen". Dat wil zeggen dat Uw antenne de antenne van een centrale locatie van BbIB ziet. Zonder obstakels is de kans op storing door het weer daardoor nihil.

Waar geen sprake is van zichtverbinding is eerst gemeten, of de signaalsterkte voldoende is voor een goede verbinding onder normale omstandigheden. Hierbij is dus rekening gehouden met normale  weersinvloeden, zoals regen (bijvoorbeeld vochtige balderen aan een boom). Daardoor is de kans op verstoring door het weer klein.

Copyright 2003-2009 Stichting BbIB.    Voor het laatst bijgewerkt op zondag 28 juni 2009.